Gıda Güvenliği Politikası

“GIDA İLE TEMAS EDEN PREFORM, KAPAK, PET ŞİŞE ÜRETİMİ” hizmetinde Müşteri beklentilerini doğru algılayarak en kısa sürede en kaliteli ürünleri müşteriye sunarak doğru hizmet vermek,

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ürettiğimiz ürünlerle müşteri memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartabilmek ve sürekli kılmak,

Yasal mevzuatları takip etmek ve güncel mevzuatlar doğrultusunda üretimimizi gerçekleştirmek

Güven ve doğruluğu ön planda tutarak kaliteli – güvenli bir hizmet anlayışı sunmak,

Şirket içi bilgi akışı ve koordinasyona gereken önemi vermek,
Her noktada sürekli iyileşmeyi  ve geliştirmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

Çalışanlarımızın devamlı gelişimi için sürekli eğitimler vermek ve tatminini sağlayarak ekip ruhunu pekiştirmek,

Gıda güvenliğini en üst düzeyde tutarak hijyenik şartlarda üretim yapmak

Takım anlayışı ile çalışmak,

Atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulamak

Çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,

Risk değerlendirmesi yaparak bu riskler doğrultusunda eylem planları gerçekleştirmek,

Doğal hayatın dengesini korumak Ana Politikamızdır.

Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  gözden geçirilmektedir.

 

GENEL MÜDÜR